Empleneu aquest formulari abans del 15 de gener 2024 per enregistrar el projecte escollit pel grup-classe. 

Per completar el formulari necessitareu el material que heu treballat (Quadern 1 ‘Changemakers’). En aquest formulari concretareu alguns punts clau del projecte que desenvolupareu a la vostra escola/ciutat.

*En aquest link trobareu les preguntes del formulari en format word per tal que les pugueu treballar abans d’enviar-ho a través del web.